Research Center for Business Administration

  Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor
  Academia de Studii Economice din Bucureşti, România
  Bl. Dacia, nr. 41, cam. 1407, sector 1,
  cod poştal 010704 Bucureşti, România
  Director: Prof. univ. dr. Marieta Olaru
  E-mail: olaru.marieta@gmail.com,  olaru.marieta@com.ase.ro