Research Center for Business Administration

Bine ați venit!

 

Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor înfiinţată şi acreditată în anul 2005,  a fost reacreditată instituţional potrivit aprobării Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti din data de 05.05.2010, în cadrul Departamentului de Business, Stiinţele consumatorului şi Managementul calităţii.

Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor doreşte să contribuie la realizarea viziunii Academiei de Studii Economice din Bucureşti de a fi lider în învăţământul şi cercetarea ştiinţifică din domeniile ştiinţelor economice, juridice şi administrative în România şi de a fi printre cele mai performante universităţi europene.

In acest scop centrul urmăreşte dezvoltarea excelenţei în cercetările referitoare la administrarea afacerilor, astfel încât să devină un partener viabil în proiecte internaţionale de cercetare, în contextul provocărilor generate de un mediu economic complex şi deosebit de dinamic, marcat de multiplicarea efectelor globalizării economice.

Pentru realizarea acestei viziuni centrul promovează cercetările fundamentale şi aplicative în domeniul administrării afacerilor, punând un accent deosebit pe abordarea interdisciplinară a temelor de interes naţional şi internaţional şi pe dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri. În acelaşi scop proiectele de cercetare doctorală fac parte integrantă din cercetările dezvoltate pe baza unor proiecte câştigate prin competiţie.

Echipa Centrului de Cercetări Administrarea Afacerilor - care include cadre didactice, cercetători, doctoranzi din România, Germania, Marea Britanie şi Luxemburg,  specialişti din mediul de afaceri din România, doctori în economie - aşteaptă cu plăcere propunerile Dvs. de colaborare, fiind deschisă pentru abordarea oricăror teme de cercetare care pot contribui la îmbunătăţirea performanţelor în afaceri ale organizaţiilor Dvs.